не изчезвай момент
Размисли разни

Не изчезвай момент

Не изчезвай момент!

Не изтичай неусетно между пръстите на ръцете ми. Бавно прокапваш от двете страни, опитам ли се да те задържа. Но не е ли с всичко, което поискаме да откраднем така?!

Не изчезвай момент! Остани! Заспи циферблат – спри за момент твоите бързащи, безспирни, вечно препускащи, вече уморени стрелки.

Замълчи съзнание! Не мисли за утре, само сега е. Няма го времето. Всичко е тихо, безшумно, застинало, застояло…

Само аз и този момент, в който имам Всичко. В мен се побира целият свят. Една безкрайна палитра от смях, от любов, но и от страх.

Но оттук накъде? Все някога времето пак ще започне във своя забързан ритъм ту да препуска, ту да тече. И аз отново ще тръгна нанякъде. Накъдето ми видят очите… По пътя трънлив, неприветлив, строг, суров и неясен. Или пък вълнуващ? Интересен, осеян с вълшебства, чудесен?

Кой знае?!

Понякога е който както си го направи.

Снимка: pixabay.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *