• Защо да изберем палатка пред хотел

    Никога ли не ви е е искало да избягате от шума около себе си? От тълпите, музиката, от затвора на ежедневието. Не говоря да смените едни стени с други, а да замените ограниченията със свобода. Искало ви…