• Смелостта – нашето друго Аз

  Винаги съм се страхувала. От всичко. От началото до края на всичко и по цялото  му протежение. Страхувах се да остана сама и се примирявах с трохите, които Бог ми подхвърляше. Не можеш да ме виниш. Израснах…

 • Проблемите трябва да се решават заедно

  Проблемите се преодоляват заедно

  Чу се силен трясък. Част от покрива над кухнята се беше срутил и една малка дупка зееше в тавана и отваряше гледка към небето. Минути след това се чу тропот. Малката къща почти беше забравила гневните изблици,…

 • Случайна среща

  „Миризмата на изгоряло се носеше във въздуха. Беше се случило вече. Непоправимо. Непоправимото нито може да се залепи, нито закърпи, нито пришие, нито понагоди. Може само да се изгради отново. Така е и с отношенията. Мислим си,…

 • Изпитвали ли сте чиста любов?

  За някои любовта е пърхане на пеперуди в корема. За мен – не съвсем. Но ще започна по-отдалеч… Хубаво е човек да си дава възможността да бъде с разлчини хора. Да ги допуска до себе си. Вътре…

 • В очакване на Любовта

  Смрачаваше се. Марта седеше на терасата, допушваше последната си цигара и наблюдаваше залеза. Слънцето бавно пъплеше надолу, иззад блоковете. Ставаше все по-малко. Изчезваше… Марта пое дълбоко дъх, сякаш за да запечата тази картина в съзнанието си и…

 • За Душата и смисъла…

    Лежа в мекото си легло, а съзнанието ми се рее безцелно. Прелита от облак на облак, лута се насам-натам, но където и да отиде, влачи със себе си въпроса за смисъла… Отдавна съм се разбрала със…

 • Любов

  Разказ за една Любов…   Всеотдайност и отдаденост. Доверие и предателство. И любов… Търпи ли любовта предателство? Анализира ли го? Съпоставя ли го? Измисля ли му размери? Съществува ли изобщо за нея? Поглежда ли любовта надолу към…