Маршрути из Витоша: Екопътека от Железница до Бистрица – алея „Галунка“

Не са много хората, които знаят името на тази екопътека. С когото и да съм говорила за нея, е „от Железница до Бистрица“. Когато я […]

Read more