Маршрути из Витоша: Пътека от Железница до Бистрица – алея „Галунка“

Не всички знаят името на тази екопътека. С когото и да съм говорила за нея, е „от Железница до Бистрица“. Когато я изминах, разбрах и […]

Read more